1. Schválení zápisu 18. zasedání

Zasedání konané dne 8. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení zápisu 18. zasedání

Komise mediální

Schvaluje:

  1. zápis 18. zasedání MK

Hlasování: 7/0/0