7. Různé

Zasedání konané dne 27. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/7/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Různé

Příští zasedání MK
Komise mediální

Bere na vědomí:

  1. Příští MK se koná 11.9. 2013