5. A. Politikum, anketa B. Dopřesnění formy říjnového čísla vzhledem k volbám

Zasedání konané dne 27. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/5/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

A. Politikum, anketa B. Dopřesnění formy říjnového čísla vzhledem k volbám

A. Na 15. zasedání byl zadán úkol členům komise zaslat návrhy otázek pro Politikum a Anketu.
B. Na dnešním zasedání má být dopřesněna forma prezentace voleb v říjnovém čísle.
Komise mediální

Bere na vědomí:

 1. A. Politikum: Jak hodnotíte dostupnost zdravotní péče?

  Anketa -nová otázka NÁVRH Přispíváte na charitu prostřednictvím organizací působících na Praze 5? 

   

Schvaluje:

 1. B: Forma prezentace voleb: bude zpracován volební magazín VOLBY 2013. Návrh Bc. Herolda na hlasování o rozmístění

  politických stran v příloze “Volby”

   

Doporučuje RMČ:

 1. Starosta Ing. Zelený by neměl mít úvodní slovo ve volebním speciálu, neboť kandiduje. Úvodní slovo by mělo náležet tajemníkovi úřadu (p.Mgr. Radil) nebo Ing. Dufkovi.

Hlasování: 5/0/0