3. Plán čísla Pětka pro vás 10/2013 a Zákon o periodickém tisku v rámci samospráv

Zasedání konané dne 27. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/3/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Plán čísla Pětka pro vás 10/2013 a Zákon o periodickém tisku v rámci samospráv

Byl předložen plán čísla 10.
Komise mediální

Bere na vědomí:

  1. Seznámení s navrženou novelou tiskového zákona, z něhož bude vyplývat nová forma radničních periodik.

     

Konstatuje:

  1. Příští zasedání MK je nutná účast všech členů, bude se projednávat novela tiskového zákona o vydávání časopisu. Členové si připraví podněty a připomínky k novému zákonu. Odkaz k nastudování rozeslal Bc. Luděk Sefzig všem členům MK.

Hlasování: 5/0/0