2. Schválení programu 16. zasedání ze dne 27.9. 2013

Zasedání konané dne 27. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/2/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení programu 16. zasedání ze dne 27.9. 2013

Komise mediální

Schvaluje:

  1. program 16. zasedání ze dne 27.9. 2013

Hlasování: 5/0/0