6. TVP 5

Zasedání konané dne 9. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/6/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

TVP 5

Předložen program reportáží na příští období. viz příloha.
Komise mediální

Bere na vědomí: