4. Podnět občana – Infokanál

Zasedání konané dne 9. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Podnět občana – Infokanál

Mgr. Žižková informovala o jednání s p. Krystlem. 1 sms sice stojí 0,99 Kč, ale je otázkou využitelnost ve větším městě, kde jsou lidé zvyklí používat mnohem více Internet, chytré telefony – různé weby, portály… Věc je dle autorů využitelná v krizových situacích i v běžném životě – kultura, sport atd.
Komise mediální

Odkládá:

  1. na příští zasedání, až bude přítomen Bc. Luděk Sefzig, který měl tuto otázku na starosti. 

Hlasování 6/0/0