2. Schválení programu 13. zasedání Komise mediální ze dne 9.8. 2013

Zasedání konané dne 9. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 12/2/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva

Schválení programu 13. zasedání Komise mediální ze dne 9.8. 2013

Komise mediální

Schvaluje:

  1. program 13. zasedání Komise mediální ze dne 9.8. 2013

Hlasování 6/0/0