5. Různé

Zasedání konané dne 22. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

Různé

I. Ing. Vejmelka – návrh na příspěvek do příštího čísla
II. Bc. Mrštík – návrh na seriál do Pětky pro vás
III. návrh Mgr. Atlasové – do příštího zasedání zařadit bod
– struktura webu
MČ Praha 5
– podpora podnikatelů
IV. Návrh na zrušení Redakční rady Pětky pro vás (Ing. Herold)
V. Chyba v závozu Pětky
VI. Občanské sdružení Prokopovo – zprávu o.s. přednesl Bc. Sefzig
Komise mediální

Bere na vědomí:

 1. navrhuje do nejbližšího čísla článek o sociálních dávkách – jaké jsou a kde je získat

Souhlasí:

 1. vzhledem k zájmu občanů navrhuje nabídnout vyprávění o starém Smíchovu – p. Fabini

   

   

Souhlasí:

 1. s návrhem zařazení těchto bodů na příští zasedání

Doporučuje RMČ:

 1. zrušit Redakční radu Pětky pro vás z důvodu nadbytečnosti 

  Hlasování 2/0/5

   

  Návrh nebyl přijat

Bere na vědomí:

 1. zprávu Bc. Sefziga o chybě v distribuci Pětky pro vás, distributor zavezl časopis na Úřad práce místo na Úřad městské části Praha 5

Bere na vědomí:

 1. zprávu Bc. Sefziga – občanské sdružení Prokopovo

Usnesení bylo schváleno … hlasy