3. Plán čísla Pětka pro vás 3/2013

Zasedání konané dne 22. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

Plán čísla Pětka pro vás 3/2013

I. anketa MHD
II. rozpočet
III. další témata dle přílohy
Komise mediální

Odkládá:

 1. rozhodnutí o anketě na dnešním zasedání, doporučuje počkat se zadáním a projednat nové téma ankety na nejbližší Redakční radě

Bere na vědomí:

 1. hlavní téma čísla: Zastupitelé MČ Praha 5 schválili rozpočet (také rubrika Politikum) – Jak hodnotíte schválený rozpočet na rok 2013?

   

Bere na vědomí:

 1. plán čísla 3/2013

  Titulní foto: Království železnic: Matěj Hron

  110 let města Smíchova

  100 let hokeje na Nikolajce atd.