2. Schválení programu 4. zasedání MK

Zasedání konané dne 22. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2013
Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

Schválení programu 4. zasedání MK

Komise mediální

Schvaluje:

  1. program 4. zasedání mediální komise