7. Různé

Zasedání konané dne 26. 10. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/7/2012
Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

Různé

a) Spoje na Cibulku , návrh na anketu do Pětky pro vás (Mgr. Atlasová)

Bc. Sefzig: zřejmě by asi bylo vhodné toto téma, pokud by bylo zpracováno, pojmout v rámci celé Prahy 5. Jinak spíše jeho řešení tématicky spadá do gesce komise dopravy a příslušného radního.

b) diskuse: vložený leták do časopisu jiného formátu, všitý – pro náš časopis zřejmě nebude vhodné

c) výběrové řízení na dodavatele výroby časopisu Pětka pro vás: běží 15denní odvolací lhůta. Je vybrán dodavatel, pokud se nikdo neodvolá, bude moci být podepsána smlouva.

d) Ing. Vejmelka žádá o místo v prosincovém čísle – prodej a pronájem bytů , koncepce bytové politiky

Komise mediální

Bere na vědomí: