1. Schválení zápisu 16. zasedání Mediální komise z 5.10. 2012

Zasedání konané dne 26. 10. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2012
Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise

Schválení zápisu 16. zasedání Mediální komise z 5.10. 2012

Komise mediální

Schvaluje:

  1. zápis 16. zasedání Mediální komise z 5.10. 2012

Hlasování: 5/0/1