7. Různé

04/09/2014
Zasedání konané dne 29. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2014
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen zastupitelstva

Různé

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. usnesení Komise dopravní při městské části Prahy 5 ze 7. zasedání komise ze  dne 09.07.2014 č.us. 7/8/2014 týkající dotazu  občana k parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem 

    Podnět nebyl shledán k projednání na komisi bezpečnostní a vrací ho zpět k projednání Komisi dopravní při městské části Prahy 5 

Poměr hlasování 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě