3. Různé

Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2014
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen zastupitelstva

Různé

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Projednal:

  1. podnět občana týkající se problému pohybu nepřizpůsobivých osob v ulici Na Skalce

    podnět občana týkající se pohybu drogových distributorů v ulici Musílkova a v ulici Na Pomezí

    podnět občanů k pohybu nepřizpůsobivých osob na Smíchovském nádraží

podněty předány zástupci Městské policie
Poměr hlasování 6/0/0