2. Zpráva o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 5 v roce 2013 – Policie České republiky – Obvodní ředitelství policie Praha ll

Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2014
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , člen zastupitelstva

Zpráva o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 5 v roce 2013 – Policie České republiky – Obvodní ředitelství policie Praha ll

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. Zprávu o bezpečnostní situaci  na území městské části Praha 5  v roce 2013 – Policie České republiky – Obvodní ředitelství policie  Praha ll

Poměr hlasování 6/0/0