7. Různé

03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/7/2013
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA , člen zastupitelstva

Různé

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Bere na vědomí:

 1. 1) Radě MČ Praha 5 bylo dne 30.10.2013 pod č. usn. 49/1725/2013 předloženo na vědomí Vyjádření k materiálu – Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentu „Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 – 2020“, které bylo doručeno Mgr. Janyškové, protidrogové koordinátorce MHMP dne 22.10.2013.

   

  V tomto vyjádření nesouhlasí s dokumentem „Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 – 2020“ a zásadně odmítá realizaci aplikačních místností pro uživatele návykových látek. Toto opatření není v souladu se současnou právní úpravou dané oblasti v České republice a zároveň je v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách OSN z roku 1961 – jako je zřízení kontaktního centra s aplikační místností. (V roce 2010 navštívil Českou republiku komisař OSN, který jednoznačně odmítl zřizování aplikačních místností, a to v návaznosti na výše uvedenou úmluvu OSN).

   

  Ve čtvrtek 7. listopadu budou pravděpodobně zastupitelé hlavního města projednávat návrh tzv. Protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2013 – 2020. Rada městské části Praha 5 ale vydala stanovisko, ve kterém s návrhem výslovně nesouhlasí. Radní Prahy 5 zásadně odmítli především návrh budování aplikačních místností pro uživatele narkotik na území Prahy 5.

   

  2) Šestnáct nominovaných z řad policistů, strážníků a členů hasičského záchranného sboru převzalo ve středu 30.10.2013 slavnostní ocenění od vedení radnice Prahy 5 za vzornou službu.

   

  Seznam oceněných:

  Policie ČR

  • Nadpraporčík Bc. Kamil Benda, vrchní inspektor MOP Barrandov
  • Podpraporčík Mgr. Daniela Široká, zástupkyně vedoucího MOP Smíchov
  • Podpraporčík Jana Brůžková, vrchní asistentka MOP Košíře
  • Major Ing. Jaromír Černý, vedoucí odboru hospodářské kriminality SKPV
  • Nadporučík Bc. Otto Kopáč – vedoucí 2. oddělení odboru obecné kriminality SKPV

  Městská policie Prahy 5

  • Inspektor Lenka Nyklová
  • Inspektor Ludmila Zedníková
  • Vrchní inspektor Karel Šanda
  • Strážmistr Martin Tkačík
  • Inspektor Pavel Kyrál
  • Vrchní strážmistr Václav Černoch

  HZS hl. m. Prahy – stanice č. 7 – Smíchov

  • Podpraporčík Michal Sčobák
  • Podpraporčík Petr Nejedlý
  • Podpraporčík Václav Šarboch
  • Podpraporčík Petr Křivský
  • Podpraporčík Stanislav Hošek

Stanovuje:

 1. další termín jednání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové městské části Praha 5 na 10.12.2013.

Poměr hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě