4. Hazard versus Městská část

03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2013
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA , člen zastupitelstva

Hazard versus Městská část

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. informaci o zřízení nové komise Rady MČ Praha 5 pro kontrolu hazardu, která byla schválená na 50. zasedání Rady MČ Praha 5 konané dne 05.11.2013 pod č. usn. 50/1785/2013.

Poměr hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě