3. Program prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2014; Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2014; Akční plán Protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2014

03/01/2014
Zasedání konané dne 6. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2013
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Program prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2014;
Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2014;
Akční plán Protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2014

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Schvaluje:

  1. Program prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2014

Schvaluje:

  1. Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2014

Schvaluje:

  1. Akční plán Protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2014

Poměr hlasování: 5/0/2

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě