2. Různé

07/11/2013
Zasedání konané dne 11. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2013
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA , člen zastupitelstva

Různé

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Bere na vědomí:

 1. Předseda komise Ing. Michal Pavel MPA informoval o záměru MHMP zřídit centra pro bezdomovce v několika MČ. Přičemž jednou z těchto lokalit by měla být i pátá městská část.

  Hlavní město plánuje zřízení nových denních center pro bezdomovce, kde by se mohli umýt a převléknout.

   

  K této problematice se vyjádřil JUDr. Petr Lachnit, do jehož kompetencí spadá bezpečnost i sociální problematika.  Je přiložena citace z MF Dnes:

  „Hlavní město by mělo přijímat kroky v oblasti bezpečnosti až po diskuzi s městskými částmi a jejich vedením. To se týká přijímaných opatření jak v oblasti bezdomovectví, tak například v oblasti boje proti drogám. Soulad kroků hlavního města a městských částí je zásadní. Právě problematika bezdomovectví je úzce spjatá s drogovou kriminalitou. V současné době se na území Prahy 5 nachází dvě nízkoprahová kontaktní centra pro osoby drogově závislé, dále je zde kontaktní centrum subutexové substituce a doléčovací zařízení DROP-In. Z hlediska protidrogové prevence zajišťujeme tyto služby nejen pro Prahu, ale i pro celý region středních Čech. To je velmi vážná zátěž pro Prahu 5 a její obyvatele. Pokud bude tíže boje proti drogám ležet v zásadě jen na naší městské části, lze si jen těžko představit, že bychom my a naši občané zvládli ještě přibrat umístění nízkoprahových zařízení pro další bezdomovce.

  Je zapotřebí, aby se do těchto programů zapojily i ostatní městské části a pomohly tak rozdrobení výskytu bezdomovců a nepřizpůsobivých, což vede ke snížení sekundárních patogenních jevů. Záleží tedy velmi na tom, aby hlavní město budovalo centra až po diskuzi s městskými částmi a  napříč Prahou, nikoliv jen v některých městských částech.“

   

  Vyjádření radnice bylo publikováno také v měsíčníku „PĚTKA pro vás“.

   

   

   

 2. Předseda komise Ing. Michal Pavel MPA informoval o zasedání RHMP, které schválilo usnesení
  č. 1464, ze dne 27. srpna 2013, k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

   

  RHMP schválila připomínky předložené MČ Praha 5, a to bez výhrad tzn., že by měly být loterie a jiné podobné hry, na území MČ Praha 5, provozovány pouze v kasinech na 14 místech.

   

  Dle návrhu § 8 OZV by vyhláška měla nabýt účinnosti dnem 4. října 2013 s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 3. listopadu 2013.

Žádá:

 1. Mgr. Lucie Vávrová Ph.D. žádá o:

  předložení zprávy financování v oblasti prevence kriminality a protidrogové kriminalit za rok 2013 tj. souhrnnou zprávu ohledně čerpání grantů, dotací a jiných příspěvků týkající se této oblasti. Mgr. L.Vávrová Ph.D. také o žádá o předložení ročních zpráv od občanských sdružení.

Ruší:

 1. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová městské části Praha 5 dne 09.10.2013

Schvaluje:

 1. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová městské části Praha 5 dne 06.11.2013

Poměr hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě