4. Informace k projektu “Praha 5 BEZPEČNĚ online” – Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací

Zasedání konané dne 3. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2013
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA, člen zastupitelstva

Informace k projektu “Praha 5 BEZPEČNĚ online” – Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Bere na vědomí:

 1. Informace podané paní Mgr. Janou Brandejsovou a paní Janou Andresovou ze společnosti Safer Internet

  Shrnutí projektu:
  * Školní primární prevence
     (semináře pro žáky všech základních škol zřizovaných MČ)

   * Semináře pro odborníky
     (specializované vzdělávání pro profesionály pracujícími s
     dětmi – ředitelé škol, pedagogové, preventista, sociální
     pracovníci OSPOD, PPP a policejní preventista)

  * Komunitní a rodičovská prevence

  Seminář pro žáky 2. stupně 12 základních škol zřizovaných MČ
     (každá škola má k dispozici 4 preventivní semináře/2 výukové hodiny; celkem 48 seminářů primární prevence)

     Témata:     LEKCE I:   Co nám může hrozit na internetu
                       LEKCE II:  Co je to, když se řekne kyberšikana
                       LEKCE III: Pravidla internetového provozu a jak 
                                      se chránit  
                       LEKCE IV: Facebook a jiné sítě

   * Seminář proběhne v období září – prosinec 2013  

  Koordinace projektu Praha 5:
  Bc. Tereza Komárková, koordinátor prevence kriminality a protidrogový koordinátor

  Realizace projektu:
  Národní centrum bezpečnějšího internetu
  Vzdělávání: Mgr. Jana Brandejsová
  Komunikace a marketing: Lenka Eckertová

Poměr hlasování: 6/0/0