3. Podněty zastupitelů

16/09/2013
Zasedání konané dne 3. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2013
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA, člen zastupitelstva

Podněty zastupitelů

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Bere na vědomí:

 1. zaslané podněty zastupitelů, a to od:

  Ing. Vlasty Váchové:
  Nedostatečné zabezpečení budovy úřadu MČ na nám. 14. října č. 4 (kamerový systém a další bezpečnostní prvky).
  Ing. Michal Pavel MPA bude řešit přímo s panem starostou.
   
  RNDr. Milana Macka, CSc.:
  Interpelace ze dne 20.06.2013 týkající se parku Na Skalce.
  Odpověď na interpelaci připravuje Odbor sociální problematiky a prevence kriminality.   

Poměr hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě