2. Schválení zápisu z 2. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová městské části Praha 5 ze dne 10.04.2013

Zasedání konané dne 3. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/2/2013
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA, člen zastupitelstva

Schválení zápisu z 2. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová městské části Praha 5 ze dne 10.04.2013

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Schvaluje:

  1. zápis z 2. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové městské části Praha 5 ze dne 10.04.2013

Poměr hlasování: 6/0/0