1. Schválení programu 3. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové

Zasedání konané dne 3. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2013
Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA , člen zastupitelstva

Schválení programu 3. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Schvaluje:

  1. program 3. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové

Poměr hlasování: 6/0/0