2. Akční plán Protidrogové strategie městské části Praha 5 pro roky 2011-2013

Zasedání konané dne 31. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 6/2/2012
Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva

Akční plán Protidrogové strategie městské části Praha 5 pro roky 2011-2013

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Schvaluje:

  1. Prezentaci nového akčního plánu Protidrogové strategie městské části Praha 5 pro roky 2011-2013.

U tohoto bodu byla představena nová protidrogová koordinátorka Bc. Tereza Komárková (tereza.komarkova@praha5.cz)