2. Akční plán Protidrogové strategie městské části Praha 5 pro roky 2011-2013

04/02/2013
Zasedání konané dne 31. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 6/2/2012
Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva

Akční plán Protidrogové strategie městské části Praha 5 pro roky 2011-2013

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Schvaluje:

  1. Prezentaci nového akčního plánu Protidrogové strategie městské části Praha 5 pro roky 2011-2013.

U tohoto bodu byla představena nová protidrogová koordinátorka Bc. Tereza Komárková (tereza.komarkova@praha5.cz)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě