1. Program prevence kriminality městské části Praha 5

04/02/2013
Zasedání konané dne 31. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 6/1/2012
Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva

Program prevence kriminality městské části Praha 5

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Schvaluje:

  1. Prezentaci nového Akčního plánu Prevence kriminality MČP 5 pro rok 2013 a nový Program prevence kriminality MČP 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě