4. Různé – návrh na změnu obsazení komise

Zasedání konané dne 5. 9. 2012 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2012
Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva

Různé – návrh na změnu obsazení komise

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Schvaluje:

  1. Odvoláni Ing. Ondřeje Velka z komise pro porušení pravidel jednání komise

Bere na vědomí:

  1. Situaci problematické lokality na Smíchovském nádraží. Zde Magistrát hl. m. Prahy zamítl žádost majitelů o prodloužení nájemní smlouvy stánku rychlého občerstvení (pod schody), kde byl zaznamenán velký výskyt problematických osob

  2. V problematických lokalitách Barrandova se budou konat pravidelné kontroly městské policie v přilehlých parcích a restauračních zařízeních, kde se bude dohlížet na požívání alkoholu a jiných omamných látek nezletilými osobami

Bod I. 1 byl schválen 5 – 0 – 1