2. Schválení programu 5. zasedání

Zasedání konané dne 5. 9. 2012 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2012
Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva

Schválení programu 5. zasedání

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Schvaluje:

  1. Schvaluje program 5. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové

Usnesení bylo schváleno 6 – 0 – 0