1. Schválení zápisu 4. zasedání

Zasedání konané dne 5. 9. 2012 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2012
Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva

Schválení zápisu 4. zasedání

Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová

Schvaluje:

  1. Zápis ze 4. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové

Usnesení bylo schváleno 3 – 0 – 3