3. Návrhy na pronájem uvolněných bytů

09/07/2014
Zasedání konané dne 16. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/3/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návrhy na pronájem uvolněných bytů

Předkládám k projednání návrhy na pronájem tří uvolněných bytů
Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

  1. nabídku uvolněného bytu 1+1 ve 2. NP domu na adrese … , Praha 5, … , trv. bytem … , Praha 5, s tím, že smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 10. 2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. bez notářského zápisu a bez hrazení kauce

  2. nabídku uvolněného bytu 1+kk ve 4. NP domu na adrese … , Praha 5, následujícím žadatelům s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude smlouva o nájmu bytu uzavřena na dobu určitou 1/2 roku bez hrazení kauce a bez uzavírání notářského zápisu:
    1) … …

  3. nabídku uvolněného bytu 0+1 ve 4. NP domu na adrese … , Praha 5, Vlastimile Mášové, … s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude smlouva o nájmu bytu uzavřena na dobu určitou 1/2 roku bez hrazení kauce a bez uzavírání notářského zápisu

Žádá:

  1. OBP o zajištění provedení sociálního šetření (prostřednictvím odboru sociální problematiky a prevence kriminality) u  … , Praha 5 (ohlašovna)

Pověřuje:

  1. odbor bytů a privatizace projednáním nabídek bytů s jednotlivými žadateli dle schváleného pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude materiál předložen ke schválení Radě městské části  

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě