2. Informace o nabídkách bytů

Zasedání konané dne 16. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace o nabídkách bytů

Odbor bytů a privatizace předkládá k projednání informace o nabídkách bytů
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace odboru bytů a privatizace o odmítnutí nabídky bytu 1+kk na adrese … s tím, že schvaluje ponechání … v evidenci žadatelů o pronájem bytu bez příslibu termínu řešení

  2. informace odboru bytů a privatizace o přijetí nabídky bytu následujícími žadateli:
    1. manž. … přijali nabídku bytu 1+kk na adrese … , Praha 5
    2. pí … přijala nabídku bytu 1+1 na adrese … Praha 5
    3. pí … přijala nabídku bytu 1+1 na adrese … , Praha 5

Hlasování: 7/0/0