1. Návrhy na pronájem uvolněného bytu pro klienty Zařízení pro děti – cizince

09/07/2014
Zasedání konané dne 16. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/1/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návrhy na pronájem uvolněného bytu pro klienty Zařízení pro děti – cizince

Předkládám k projednání návrhy na pronájem uvolněného bytu pro klienty Zařízení pro děti – cizince
Komise sociální a zdravotní

Doporučuje:

  1. schválit návrh na pronájem uvolněného bytu 4+1 (celková plocha 151,40 m2) ve 3. NP domu na adrese … , Praha 5, příp. bytu 5+1 (celková plocha 148,72 m2) na téže adrese pro klienty Zařízení pro děti – cizince s tím, že v případě přijetí nabídky bytu navrhuje uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. bez hrazení kauce a bez uzavírání notářského zápisu

Navrhuje:

  1. projednat s ředitelkou Zařízení pro děti – cizince nabídku obou bytů s tím, že po vyjádření stanoviska ředitelky, bude návrh na pronájem bytu předložen ke schválení v RMČ

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě