1. Informace odboru bytů a privatizace a odboru sociální problematiky a prevence kriminality

25/06/2014
Zasedání konané dne 21. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace odboru bytů a privatizace a odboru sociální problematiky a prevence kriminality

Předkládám k projednání informace odboru bytů a privatizace o nabídkách bytů a  odboru sociální problematiky a prevence kriminality
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

 1. informace odboru bytů a privatizace o odmítnutí nabídky bytu 2+kk na adrese … Praha 5, následujícími žadateli:
  … , Praha 5 (ohlašovna), s tím, že paní … byla vyřazena z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu z důvodu podání žádosti o pronájem bytu MHMP
  … , Praha 5, s tím, že paní … byla vyřazena z evidence žadatelů o pronájem obecního bytů z důvodu úmrtí
  manž. … , Praha 5

 2. informace odboru bytů a privatizace týkající se odmítnutí nabídek na pronájem uvolněného bytu 1+kk na adrese … , Praha 5:
  … trv. bytem Nad Konvářkou 309/15, Praha 5
  … trv. bytem Duškova 1005/5, Praha 5, s tím, že paní … bude ponechána v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu (zdr. důvody)
  … trv. bytem Kováků 771/16, Praha 5 s tím, že paní … bude vyřazena z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu (bydlení si vyřešila vlastními silami) …

Bere na vědomí:

 1. informace odboru sociální problematiky a prevence kriminality týkající se provedení sociálního šetření u manželů … trv. … Praha 5 (ohlašovna)

Hlasování: 7/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě