1. Návštěva nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

25/06/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návštěva nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Členové SZK uskutečnili návštěvu v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež na adrese U Královské louky 5, Praha 5
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace JUDr. H. Volechové o činnosti klubu a pravidly fungování zařízení, historii získání prostor a rozvíjení aktivit

  2. informace JUDr. H. Volechové o plánovaných akcích pro děti i seniory, které mají možnost využívat prostory klubu

  3. informace Kláry Říhové o akcích, které proběhly v prostorách U Královské louky a akcích plánovaných zejména s ohledem na zájmové oblasti pro děti a mládež

  4. informace Lenky Jiroudkové o spolupráci Nízkoprahového zařízení U Královské louky a Komunitního centra Prádelna, o prázdninové programu – tj. o konání příměstského tábora, výletů a rozšíření aktivit pro seniory

Konstatuje:

  1. , že členové SZK na některém z následujících zasedání navštíví rovněž Komunitní centrum Prádelna na adrese Holečkova 38a, Praha 5

Bez hlasování.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě