5. Různé

Zasedání konané dne 26. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Různé

Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace předsedkyně Mgr. D. Bubníkoví o konání příštího zasedání SZK dne 9.4.2014 v Klubu Královská louka od 9.00 hod.