3. Žádost o pomoc při řešení bytové otázky

Zasedání konané dne 26. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Žádost o pomoc při řešení bytové otázky

Předkládám k projednání žádost o pomoc při řešení bytové otázky
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. žádost … , trv. bytem … , Praha 5 (ohlašovna) o pomoc při řešení bytové otázky

Žádá:

  1. odbor bytů a privatizace o zajištění provedení sociálního šetření …

Hlasování: 7/0/0