2. Informace odboru bytů a privatizace o nabídkách bytů

Zasedání konané dne 26. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace odboru bytů a privatizace o nabídkách bytů

Předkládám k projednání informace odboru bytů a privatizace o jednotlivých nabídkách bytů
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

 1. informace odboru bytů a privatizace o přijetí nabídky uvolněného bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, … Hlasování: 7/0/0

 2. informace odboru bytů a privatizace o přijetí nabídky uvolněného bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, … Hlasování: 7/0/0

Bere na vědomí:

 1. informace odboru bytů a privatizace o odmítnutí nabídky uvolněného bytu 2+kk na adrese … , Praha 5, … s tím, že schvaluje vyřazení pana … z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu z důvodu odmítnutí nabídky bytu
  Hlasování: 6/0/1

 2. informace odboru bytů a privatizace o odmítnutí nabídky uvolněného bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, … s tím, že schvaluje vyřazení paní … z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu z důvodu odmítnutí nabídky bytu
  Hlasování: 7/0/0

 3. informace odboru bytů a privatizace o odmítnutí nabídky uvolněného bytu 2+kk na adrese … , Praha 5, … s tím, že schvaluje ponechání … v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu bez příslibu termínu řešení
  Hlasování: 7/0/0