1. Prezentace ředitelky Zařízení pro děti – cizince

Zasedání konané dne 26. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Prezentace ředitelky Zařízení pro děti – cizince

Prezentace ředitelky Zařízení pro děti – cizince
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. prezentaci … , ředitelky Zařízení pro děti – cizince, … , Praha 5

Doporučuje:

  1. přidělení vhodného bytu pro klienty Zařízení pro děti – cizince

Žádá:

  1. odbor bytů a privatizace o vytypování bytu 3+1 vhodného pro pro pronájem klientům Zařízení pro děti – cizince

Hlasování: 7/0/0