1. Prezentace ředitelky Zařízení pro děti – cizince

25/06/2014
Zasedání konané dne 26. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Prezentace ředitelky Zařízení pro děti – cizince

Prezentace ředitelky Zařízení pro děti – cizince
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. prezentaci … , ředitelky Zařízení pro děti – cizince, … , Praha 5

Doporučuje:

  1. přidělení vhodného bytu pro klienty Zařízení pro děti – cizince

Žádá:

  1. odbor bytů a privatizace o vytypování bytu 3+1 vhodného pro pro pronájem klientům Zařízení pro děti – cizince

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě