5. Ostatní záležitosti

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Ostatní záležitosti

Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informaci předsedkyně Mgr. D. Bubníkové o konání příštího zasedání sociální a zdravotní komise dne 5.3.2013 s programem návštěvy Domu s pečovatelskou službou na adrese Zubatého 10, Praha 5

Prodiskutovala téma:

  1. studie proveditelnosti “Bydlení pro seniory Praha 5, Hlubočepy”

Konstatuje:

  1. naléhavou potřebu vybudování bytů zvláštního určení na území MČ Praha 5

Podporuje:

  1. záměr vybudování bytů zvláštního určení v domě na adrese Hlubočepská 2/33, Praha 5, jako jednu z možných variant s tím, že bude vypracována ekonominická analýza všech možných variant vybudování bytů zvláštního určení na území MČ Praha 5

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě