2. Žádosti o pronájem obecního bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Žádosti o pronájem obecního bytu

Předkládám k projednání dvě žádosti o pronájem obecního bytu
Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

  1. schválit odeslání žádosti … , trv. bytem … Praha 5 (zaměstnanec OŘ policie Praha II), o pronájem obecního bytu Magistrátu hl. m. Prahy

  2. schválit odeslání žádosti … , trv. bytem … (zaměstnanec MP Praha 5), o pronájem obecního bytu Magistrátu hl. m. Prahy

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě