1. Informace odboru bytů a privatizace

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace odboru bytů a privatizace

Předkládám k projednání informace odboru bytů a privatizace
Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace odboru bytů a privatizace týkající se … , Praha 5

  2. informace odboru bytů a privatizace týkající se … , Praha 5, s tím, že schvaluje ponechání v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu

  3. informace odboru bytů a privatizace o přijetí nabídky uvolněného bytu 0+1 na adrese … Praha 5, …

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě