1. Presentace studie proveditelnosti “Bydlení pro seniory Praha 5, Hlubočepy”

Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Presentace studie proveditelnosti “Bydlení pro seniory Praha 5, Hlubočepy”

Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. presentaci společnosti A.D.N.S. Produktion s.r.o. týkající se studie proveditelnosti “Bydlení pro seniory Praha 5, Hlubočepy”

Bez hlasování: