3. Ostatní – zhodnocení činnosti sociální a zdravotní komise v roce 2013 a náměty pro činnost v roce 2014

17/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/3/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Ostatní – zhodnocení činnosti sociální a zdravotní komise v roce 2013 a náměty pro činnost v roce 2014

Komise sociální a zdravotní

Prodiskutovala téma:

  1. zhodnocení činnosti sociální a zdravotní komise v roce 2013

  2. návrh Jany Mrázkové týkající se zaměření na volnočasové aktivity školáků a mladých občanů bez zaměstnání v oblasti sídliště Barrandov s tím, že této lokalitě je zvýšená možnost výskytu kriminality

  3. informace OSK týkající se paní Jarmily Čihulové, Werichova 949/7, Praha 5

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Váchová)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě