1. Informace JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ P5

17/01/2014
Zasedání konané dne 18. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/1/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ P5

Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, týkající se problematiky dalšího financování aktivit o.s. Naděje v projektu mobilní sociální služby na rok 2014 s tím, že o.s. Naděje bylo vyzváno, aby požádalo o finanční příspěvek na tuto aktivitu prostřednictvím vypsaných grantů v oblasti sociální práce pro rok 2014

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě