3. Žádost o pronájem obecního bytu

17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 18/3/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Žádost o pronájem obecního bytu

Předkládám k projednání žádost o pronájem obecního bytu
Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

  1. ponechání … , Praha 5, v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě