1. Prezentace o.s. Naděje

17/01/2014
Zasedání konané dne 4. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Prezentace o.s. Naděje

Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

Pověřuje:

  1. předsedkyni Sociální a zdravotní komise Mgr. D. Bubníkovou  jednáním s 1. zástupcem starosty JUDr. P. Lachnitem v záležitosti možností MČ Praha 5 ve věci další finanční podpory o.s. Naděje v projektu mobilní sociální služby pro rok 2014

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě