3. Návrhy na pronájem uvolněných bytů

16/12/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/3/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návrhy na pronájem uvolněných bytů

Předkládám k projednání návrhy na pronájem tří uvolněných bytů
Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

 1. nabídku uvolněného bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, následujícím žadatelům v uvedeném pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bude nájemní smlouva k bytu uzavřena na dobu určitou 1/2 roku bez hrazení kauce a bez notářského zápisu:
  1. … , Praha 5
  2. … , Praha 5
  3. … , Praha 5
  Hlasování: 7/0/0

 2. nabídku uvolněného bytu 1+kk na adrese … Praha 5, k.ú. Smíchov, následujícím žadatelům v uvedeném pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bude nájemní smlouva k bytu uzavřena na dobu určitou 1/2 roku bez hrazení kauce a bez notářského zápisu:
  1. … , Praha 5
  2. … , Praha 5
  3. … , Praha 5
  Hlasování: 7/0/0

 3. nabídku uvolněného bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, následujícím žadatelům v uvedeném pořadí:
  1. … , Praha 5 (ohlašovna) s tím, že v případě přijetí nabídky bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou 1 rok bez hrazení kauce s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu
  Hlasování: 7/0/0

  2. … , Praha 5
  Hlasování: 6/0/1

Pověřuje:

 1. odbor bytů a privatizace projednáním nabídek bytů s jednotlivými žadateli dle schváleného pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude materiál předložen ke schválení Radě městské části  

  Hlasování: 7/0/0 

Pověřuje:

 1. odbor bytů a privatizace prověřením s prošetřením údajů uvedených v žádosti … , Praha 5 a jeho stávající finanční situace 
  Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě