1. Informace zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. P. Lachnita

16/12/2013
Zasedání konané dne 20. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Informace zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. P. Lachnita

Komise sociální a zdravotní

Bere na vědomí:

  1. informace zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita o výsledcích výběrového řízení na pozici ředitelky CSOP Praha 5

  2. informace JUDr. Heleny Volechové týkající se podoby fungování CSOP Praha 5 od 1.1.2014 a zlepšení spolupráce CSOP s odbory ÚMČ Praha 5 (OSK a OBP)

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě