2. Návrh na pronájem uvolněného bytu

16/12/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 16/2/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návrh na pronájem uvolněného bytu

Předkládám k projednání návrh na pronájem uvolněného bytu
Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

  1. nabídku uvolněného bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, následujícím žadatelům v uvedeném pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou 1/2 roku bez hrazení kauce a bez uzavírání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu:
    1. … Praha 5
    2. … , Praha 5

Pověřuje:

  1. odbor bytů a privatizace projednáním nabídek bytů s jednotlivými žadateli dle schváleného pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude materiál předložen ke schválení Radě městské části   

Žádá:

  1. odbor bytů a privatizace o provedení kontroly bodovacích tabulek v části “4.Současná bytová situace žadatele – bydlí na ubytovně, v azyl. domě, odděleně, u známých atd. s tím, že v případě splnění této podmínky má být žadatel ohodnocen 1 bodem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě