2. Návrh na pronájem uvolněného bytu

Zasedání konané dne 26. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2013
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návrh na pronájem uvolněného bytu

Předkládám k projednání návrh na pronájem uvolněného bytu
Komise sociální a zdravotní

Schvaluje:

  1. nabídku uvolněného bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, následujícím žadatelům v uvedeném pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude nájemní smlouva uzavřena bez hrazení kauce:
    1. … , Praha 5
    2. … , Praha 5
    3. … , Praha 5

Pověřuje:

  1. odbor bytů a privatizace projednáním nabídky bytu s jednotlivými žadateli dle schváleného pořadí s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude materiál předložen ke schválení Radě městské části   

Usnesení bylo schváleno … hlasy